นักเศรษฐศาสตร์ชี้การจ้างงานจะเพิ่มขึ้น สวนทางเศรษฐกิจชะลอตัว

By: Blltz on Wed, 2011-07-20 00:06

แม้ว่าในปีนี้จะมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโดยรวมจะเติบโตขึ้นอย่างชะลอตัว ซึ่งน่าจะส่งผลให้มีอัตราการว่างงานสูงขึ้น แต่ทว่าจากการเปิดเผยการสำรวจรายไตรมาสล่าสุดของสมาคมนักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจนานาชาติพบว่ามีแนวโน้มการจ้างงานที่สูงจากที่คาดการณ์ไว้

โดยร้อยละ 43 ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าบริษัทที่ทำงานอยู่มีแนวโน้มจะเพิ่มการจ้างงานในช่วงหกเดือนข้างหน้า เพิ่มขึ้นจากการสำรวจเมื่อเดือนเมษายน และยังเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในปีนี้ ที่น่าสนใจกว่าคือร้อยละ 73 ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าบริษัทไม่มีแผนปลดพนักงานอย่างมีนัยยะสำคัญ แม้ว่าร้อยละ 8 จะคาดการณ์ว่าบริษัทจะลดสัดส่วนพนักงานลง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการสำรวจเมื่อเดือนเมษายนที่ร้อยละ 4 ทั้งนี้ภาคผลิตที่มีแนวโน้มจ้างงานเพิ่มขึ้นได้แก่ ธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง สาธารณูโภค การสื่อสาร และสารสนเทศ เป็นต้น

ตัวเลขการว่างงานที่สูงละลิ่วนี้ เป็นหนึ่งในความกังวลของภาคเศรษฐกิจ ปัจจัยบวกที่น่าจะมีผลดีคือการเพิ่มจำนวนการจ้างงาน แต่ถึงอย่างนั้นแล้วร้อยละ 49 ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าบริษัทจะมีการจ้างงานมากขึ้น แม้ว่าจะเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนี้ก็ตาม

ที่มา - MSNBC