อียูยื่นร้องเรียน โครงการพลังงานสะอาดแคนาดาขัดกฎการค้า

By: chayaninw on Thu, 2011-08-18 01:35
Tags: 

สหภาพยุโรปยื่นเรื่องร้องเรียนประเทศแคนาดาต่อองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องโครงการพลังงานทดแทนของรัฐออนแทรีโอที่ให้เงินอุดหนุนสำหรับการใช้วัสดุภายในท้องถิ่น

พระราชบัญญัติพลังงานสะอาดของออนแทรีโอที่ออกมาเมื่อปี 2009 อนุญาตให้การไฟฟ้าออนแทรีโอซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตในราคาสูงกว่าตลาดได้หากผ่านเงื่อนไขการบังคับใช้วัสดุภายในท้องถิ่น (domestic content requirement) โดยในโครงการนี้ ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะต้องใช้สินค้าหรือบริการจากภายในออนแทรีโออย่างน้อย 40-50% ของต้นทุนแรกเริ่ม และเพิ่มเป็น 60% ภายในปี 2012 ส่วนผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานลมจะต้องผ่านอย่างน้อย 25% และเพิ่มเป็น 50% ในปีหน้า

คณะกรรมการยุโรปยืนยันว่า มาตรการดังกล่าว ขัดต่อกฎขององค์การการค้าโลกที่ห้ามการให้เงินอุดหนุนสำหรับการใช้วัสดุภายในประเทศอย่างชัดเจน ก่อนหน้านี้ประเทศญี่ปุ่นก็เคยร้องเรียนเรื่องนี้ไปในปีที่แล้วเช่นกัน โดยองค์การการค้าโลกได้ตั้งองค์คณะขึ้นมาพิจารณากรณีนี้เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา

มูลค่าการส่งออกอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์มีมูลค่าระหว่าง 300 ถึง 600 ล้านยูโรในช่วงปี 2007-2009 และอึยูอ้างว่ามูลค่าจะสูงมากกว่านี้หากไม่มีมาตรการดังกล่าว

ด้านรัฐมนตรีพลังงานของออนแทรีโอก็ประกาศว่าจะปกป้องมาตรการนี้อย่างเต็มที่ ในขณะที่พรรค Progressive Conservative ซึ่งเป็นฝ่ายค้านของออนแทรีโอประกาศว่าจะยกเลิกมาตรการดังกล่าวหากได้รับเลือกตั้ง

ที่มา – Environmental Finance, Bloomberg