ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมร่วม ASEAN Trading Link 15 ตุลาคมนี้

By: medkung on Tue, 2012-10-09 03:39

หลังจากมีข่าวว่าจะเปิด ASEAN Trading Link มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม เสร็จแล้วก็เลื่อนไปเป็นเดือนกันยายน ล่าสุดนายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กล่าวว่า หลังจากมีการเปลี่ยนระบบซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่เป็นระบบ SET CONNECT สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา ดังนั้นเพื่อต่อยอดโอกาสในการลงทุนให้กับตลาดทุนไทยโดยการเข้าร่วม ASEAN Trading Link ขึ้นซึ่งจะทำให้การทำธุรกรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ในอาเซียนสะดวกยิ่งขึ้นเพิ่มทางเลือกและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ลงทุนไทย และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียนไทยอีกด้วย

โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ที่พร้อมเข้าร่วม ASEAN Trading Link ภายในวันที่ 15 ตุลาคมมี 9 บริษัทหลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ. บล. กรุงศรี, บมจ. บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย), บมจ. บล. เคที ซีมิโก้, บมจ. บล. ฟินันเซีย ไซรัส, บมจ. บล. เคจีไอ (ประเทศไทย), บมจ. บล. ธนชาต, บมจ. บล. คันทรี่ กรุ๊ป, บล. ไทยพาณิชย์ และ บมจ. บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้จากที่มา

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ

1 Comment