การวิจัยพบการค้าออนไลน์ในไทยกำลังได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อ

By: lew on Wed, 2012-04-18 18:31

Master Intelligence บริษัทวิจัยตลาดของมาสเตอร์การ์ดได้ออกสำรวจผู้ซื้อ 7,373 คนใน 14 ประเทศถึงลักษณะการยอมรับการซื้อออนไลน์ พบว่าผู้ซื้อในไทยมีแนวความตั้งใจจะซื้อออนไลน์สูงสุดถึง 80% ในจำนวนนั้นมีแผนจะซื้อสินค้าออนไลน์ในหกเดือนข้างหน้าสูงถึง 93% เท่ากับจีน

ตัวเลขความตั้งใจจะซื้อสินค้าออนไลน์ของไทยนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเพิ่มขึ้น 13% จากปีที่แล้ว เช่นเดียวกับชาติอาเซียนอีกหลายชาติ เช่น อินโดนีเซีย (+15%), ฟิลิปปินส์ (+15%)

ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือคนไทยมีแนวโน้มจะใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อซื้อสินค้าสูงมากถึง 59% นำหน้าจีน (37%), เวียดนาม (32%), และอินเดีย (32%) โดยมีเหตุผลสำคัญสองอย่างคือความสะดวก (57%) และความง่ายของแอพพลิเคชั่น (46%)

ที่มา - Master Intelligence