เมียนมาร์เตรียมเปิดระบบประมูลเงินตรา

By: lew on Tue, 2012-03-13 10:16

การเปลี่ยนแปลงในเมียนมาร์หลังการเลือกตั้งมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยนักโทษการเมือง หรือการลงนามข้อตกลงหยุดยิงกับชนกลุ่มน้อย แม้จะยังไม่ประสบผลในหลายๆ ประเด็นก็ตาม แต่การเปิดตลาดครั้งใหม่อาจจะเป็นการเปิดเสรีทางการเงิน

การเปิดนี้คืออนุญาตให้ธนาคารเอกชนทั้ง 11 แห่งสามารถประมูลเงินดอลลาร์จากธนาคารกลางได้ โดยการเปิดในช่วงแรกจะเปิดแบบมีการจัดการ เริ่มจากวันที่ 1 เมษายนนี้เป็นต้นไป แต่ยังไม่มีแผนการต่อไปว่าจะเปิดให้ลอยตัวเมื่อใด โดยอัตราแลกเปลี่ยนเริ่มต้นนั้นจะอยู่ที่ 800 จ๊าดต่อดอลลาร์ โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับในตลาดมืดในช่วงนี้

ทุกวันนี้เมียนมาร์ผูกค่าเงินแบบตายตัวโดยประกาศค่าเงินไว้ที่ 6.51 จ๊าดต่อดอลลาร์ แต่ค่าเงินนี้เป็นค่าเงินที่ไม่มีการซื้อขายจริง เพราะค่าเงินจ๊าดของเมียนมาร์อ่อนค่ากว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารกลางประกาศไว้มาก โดยอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดมืดนั้นจะอยู่ที่ 750 ถึง 1,350 จ๊าดต่อดอลลาร์

ที่มา - Reuters

1 Comment

Myst's picture

แต่เป็นค่าเงินนี้เป็นค่าเงินที่ไม่มีการซื้อขายจริง

น่าจะเป็น

แต่ค่าเงินนี้เป็นค่าเงินที่ไม่มีการซื้อขายจริง

โห 6.51 จ๊าด กับ 800 จ๊าด -.-