อุตสาหกรรมในสหรัฐ: พลังงานทดแทน-อินเทอร์เน็ต ดาวรุ่ง, หนังสือพิมพ์-ภัตตาคาร ดาวร่วง

By: mk on Sun, 2012-03-11 13:28

LinkedIn รวบรวมข้อมูลจากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ (Council of Economic Advisors - CEA) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งสรุปข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐระหว่างปี 2007-2011 แยกรายอุตสาหกรรม

ผลคืออุตสาหกรรมในกลุ่ม "ดาวรุ่ง" ที่ขนาดของอุตสาหกรรมเติบโตสูงสุดคือกลุ่มพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งโตขึ้นเกือบ 50% ในรอบ 5 ปี ตามด้วยอินเทอร์เน็ต-สื่อออนไลน์ โตเกือบ 30%

ส่วนอุตสาหกรรม "ดาวร่วง" อันดับหนึ่งคือหนังสือพิมพ์กระดาษ ติดลบไปเกือบ 30% ตามด้วยภัตตาคาร โกดังสินค้า ตลาดทุน และซูเปอร์มาร์เก็ต

รายละเอียดและกราฟประกอบดูได้ตามลิงก์

ที่มา - LinkedIn Blog