สหรัฐร้องเรียนคำสั่งนำเข้าไก่ของอินเดียต่อ WTO

By: chayaninw on Thu, 2012-03-08 13:03

สหรัฐอเมริกายื่นเรื่องร้องเรียนต่อองค์การการค้าโลก ให้ตัดสินกรณีที่อินเดียสั่งห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่ ทั้งเนื้อและไข่ จากสหรัฐ

อินเดียสั่งห้ามนำเข้าไก่จากสหรัฐมาตั้งแต่ปี 2007 เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไข้หวัดนก ในขณะที่สหรัฐมองว่าอินเดียพยายามจะปกป้องผู้ผลิตภายในประเทศโดยเอาเหตุผลด้านสาธารณสุขมาบังหน้า

ตลาดค้าไก่ในอินเดียคาดการณ์ว่าจะเติบโตปีละ 8 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ และหากสหรัฐสามารถส่งออกไก่ไปยังอินเดีย จะสามารถส่งออกสินค้ามูลค่าราว 300 ล้านดอลลาร์ไปยังตลาดนี้ได้

ที่มา - BBC News