S&P ปรับความน่าเชื่อถือของกรีซเป็น "ผิดนัดชำระหนี้บางส่วน"

By: medkung on Tue, 2012-02-28 13:16

S&Pได้ประกาศความน่าเชื่อถือของกรีซเป็น "ผิดนัดชำระหนี้บางส่วน" ภายหลังข้อตกลงที่กรีซได้ตกลงกับเจ้าหนี้ในการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยวิธีแลกเปลี่ยนพันธบัตรเพื่อลดหนี้สิน

S&P ได้กล่าวว่าภายหลังข้อตกลงของกรีซที่ตกลงกับเจ้าหนี้ทำให้ S&P ปรับความน่าเชื่อถือใหม่หลังจาก S&P ประกาศความน่าเชื่อถือครั้งแรกของกรีซเป็น "ขยะ" ซึ่งเป็นในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ หลังจากรัฐบาลกรีซได้อนุมัติรับการช่วยเหลือเป็นเงินจำนวน 130,000 ล้านยูโร

ทางด้านนักลงทุนภาค​เอกชนที่ถือครองพันธบัตรของกรีซก็ยินยอมรับ​การขาดทุน​ ด้วย​การยอมรับ​เงื่อน​ไข​การปรับลดมูลค่าหน้าตั๋วพันธบัตรลง 53.5% ​ซึ่ง S&P ประเมินไว้ที่ 50% ซึ่งแสดงว่าศักยภาพในการชำระหนี้ของกรีซยังอ่อนแออยู่มาก

S&P ได้กล่าวต่ออีกว่าหากการแลกเปลี่ยนพันธบัตรสำเร็จแล้วนั้นน่าจะมีการปรับเครดิตเพิ่มขึ้นเป็น CCC จาก CC ซึ่งสะท้อนว่าแนวโน้มการเงินของกรีซน่าจะดีขึ้นในอนาคต

ที่มา: BBC News, มติชน