อินโดนิเซียได้รับสถานะความน่าเชื่อถือที่สูงขึ้น

By: toandthen on Thu, 2012-01-19 14:46

แม้ว่าเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ในทวีปยุโรปจะได้รับการ "ลดระดับความน่าเชื่อถือ" กันถ้วนหน้าแล้ว แต่ในซีกโลกนี้หลาย ๆ อย่างก็ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก ล่าสุดมู้ดดี้ส์ได้ปรับเพิ่มระดับความน่าเชื่อถือของประเทศอินโดนิเซียแล้ว จากเดิมอยู่ที่ Ba1 ไปเป็น Baa3 โดยถือว่าเป็นระดับที่ "เหมาะสม" แก่การลงทุนแล้ว โดยก่อนหน้านี้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือรายใหญ่อีกรายอย่าง Fitch ก็ได้เพิ่มระดับให้กับอินโดนิเซียไปแล้ว

สำหรับเหตุผลที่มู้ดดี้ส์ได้ปรับเพิ่มระดับความน่าเชื่อถือนั้น มาจากความสามารถของประเทศที่จะลดอัตราส่วนหนี้ต่อผลผลิตมวลรวมของประเทศได้ และคาดว่าในอนาคตอินโดนิเซียน่าจะมีเศรษฐกิจที่แข็งแรงขึ้นอีกโดยการเติบโตของประเทศ น่าจะมาจากการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) ของประเทศ

จากการคาดการณ์เชื่อว่า การเพิ่มระดับความน่าเชื่อถือ น่าจะส่งผลให้เม็ดเงินการลงทุนจากต่างชาติจะเข้าไปในเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคนี้อย่างอินโดนิเซียแน่นอน โดยในขณะนี้ระดับความน่าเชื่อถือของประเทศอินโดนิเซียอยู่ในระดับเดียวกันกับอินเดีย

ที่มา - BBC