ฮ่องกงยังคงเป็นเขตเศรษฐกิจที่เสรีที่สุดในโลก

By: toandthen on Thu, 2012-01-12 21:34

จากการจัดอันดับเขตเศรษฐกิจที่เสรีที่สุดในโลกโดยองค์กรขวาจัด Heritage Foundation ฮ่องกงเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่เสรีที่สุดในโลก ตามติดมาด้วยสิงคโปร์ และต่อด้วยออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสวิสเซอร์แลนด์ โดยตัวแปรที่ใช้ในการจัดอันดับ มีตั้งแต่เรื่องรูปแบบและประสิทธิภาพของกฎหมาย ไปจนถึงขนาดของตลาดและการเข้าไปแทรกแซงโดยรัฐบาล

ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ข้อมูลในปี 2012 นี้แสดงให้เห็นว่เสรีภาพของเศรษฐกิจโลกโดยรวมนั้นลดลง เนื่องจากรัฐบาลรอบโลกต่างก็อัดฉีดเงินเพื่อกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศตัวเอง แต่ทว่านโยบายเหล่านี้กลับไม่ได้ผลตามคาด โดยทางองค์กร Heritage Foundation เชื่อว่าตลาดด้วยตัวของมันเอง ไม่ต้องการรัฐบาลเข้ามาช่วย

อันดับของกลุ่มประเทศยุโรปและอเมริกาเหนือต่างลดลง ในขณะที่เสรีภาพของเศรษฐกิจในเอเชียและแอฟริกากลับดีชึ้น ที่น่าสนใจได้แก่เกาะเล็ก ๆ จากทวีปแอฟริกาอย่างเมอริชัส ที่เป็นประเทศแรกจากทวีปแอฟริกาที่ติด 10 อันดับแรกของโลกได้

ที่มา - BBC