สำนักงานตรวจบัญชีจีนพบการปล่อยพันธบัตรผิดปรกติ 2.7 ล้านล้านบาทจากรัฐบาลท้องถิ่น

By: lew on Thu, 2012-01-05 21:08
Tags: 

สำหนักงานตรวจบัญชีของรัฐบาลกลางจีน หรือ National Audit Office ระบุว่าการตรวจสอบบัญชีรอบล่าสุดพบความผิดปรกติในการรับประกันเครดิต และการหมุนเวียนที่ผิดปรกติในพันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่นเป็นมูลค่า 2.7 ล้านล้านบาทหรือ 531,000 ล้านหยวน จากเงินกู้รัฐบาลท้องถิ่นมูลค่าถึง 54 ล้านล้านบาทหรือประมาณ 10.7 ล้านล้านหยวน

รัฐบาลกลางของจีนเริ่มอนุญาตให้รัฐบาลท้องถิ่นออกพันธบัตรด้วยตัวเองเพื่อใช้ในการบริหารจัดการท้องถิ่นได้ และพบว่าความต้องการพันธบัตรท้องถิ่นนั้นมีสูงมาก แต่ความกังวลในการบริหารจัดการก็ทำให้เกิดความกังวลว่ารัฐบาลท้องถิ่นบางแห่งอาจจะต้องผิดนัดชำระหนี้ได้

การลงทุนเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของจีนกลายเป็นภาระของรัฐบาลท้องถิ่นที่ต้องดูแล เช่นสนามแข่งขันทางน้ำหรือ Water Cube นั้นไม่สามารถหารายได้มาให้เพียงพอต่อการบำรุงรักษาได้ ทำให้บัญชีติดลบถึงปีละ 11.3 ล้านหยวนหรือเกือบ 60 ล้านบาทต่อปี

อย่างไรก็ดีความมั่นใจในรัฐบาลกลางที่มีเงินสำรองค่อนข้างสูงยังคงดีอยู่ นักลงทุนอาจจะเลือกที่จะวางใจว่ารัฐบาลกลางไม่น่าจะปล่อยให้รัฐบาลท้องถิ่นผิดนัดชำระหนี้ได้ง่ายๆ

ที่มา - Reuters, BBC