Moody's เตือน "การช่วยเหลือกรีซจะทำให้สถานะการณ์ของยุโรปแย่ลง"

By: lew on Tue, 2011-07-26 10:02

Moody's เตือนว่าความช่วยเหลือให้กับกรีซที่สหภาพยุโรปที่เพิ่งได้รับการอนุมัติไปนั้นอาจจะทำให้สถานะการณ์โดยรวมของสหภาพยุโรปย่ำแย่ไปมากกว่าเดิม เพราะข้อตกลงความช่วยเหลือนั้นบีบให้เจ้าหนี้ของกรีซต้องลดมูลค่าหนี้ลงร้อยละ 21 เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นพันธบัตรใหม่อายุ 15 ถึง 30 ปี

ทาง Moody's ระบุว่ามาตรการที่ทำให้เจ้าหนี้ต้องเสียมูลค่าหนี้ไปเช่นนี้จะทำให้นักลงทุนมองมูลค่าของหนี้ประเทศอื่นๆ ต่ำลงจนทำให้เกิดปัญหาสภาพคล่องและประเทศอื่นๆ จะต้องการความช่วยเหลือแบบเดียวกับกรีซในที่สุด

ที่มา - The Independent