ศาลยุโรประบุ กฎอียูเรื่องการปล่อยก๊าซของสายการบินไม่มีปัญหา

By: chayaninw on Wed, 2011-12-21 20:20

ศาลยุติธรรมยุโรป ได้ตัดสินว่า ข้อกำหนดใหม่ของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับสายการบินต่างๆ เป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้

กลุ่มสายการบินต่างๆ จากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ได้ยื่นฟ้องต่อศาลของสหราชอาณาจักร ซึ่งได้ส่งเรื่องมาที่ศาลยุโรป กรณีที่สหภาพยุโรปจะจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสายการบินที่ลงจอดในสหภาพยุโรป ในลักษณะของระบบค้าขายแลกเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจก (emissions trading หรือ cap-and-trade; ระบบที่กำหนดเพดานการปล่อยก๊าซให้แต่ละสายการบิน และสายการบินที่ปล่อยเกินจะต้องซื้อสิทธิจากสายการบินที่มีสิทธิเหลืออยู่)

คำตัดสินระบุว่า มาตรการดังกล่าวไม่ขัดกับหลักอธิปไตย โดยอียูมีสิทธิที่จะบังคับใช้มาตรการนี้กับสายการบินที่เลือกปฏิบัติงานในสหภาพยุโรป นอกจากนี้ กฎนี้ยังไม่ขัดกับสนธิสัญญาน่านฟ้าเสรีระหว่างสหรัฐและยุโรป ที่ยกเว้นการเก็บภาษีเชื้อเพลิง เนื่องจากมาตรการมีลักษณะของตลาด และไม่ใช่การเก็บภาษี

กฎใหม่นี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2012 โดยสหรัฐอเมริกาได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับมาตรการนี้อย่างเป็นทางการ รัฐมนตรีต่างประเทศ Hilary Clinton และรัฐมนตรีคมนาคม Raymond LaHood เขียนจดหมายถึงสหภาพยุโรปเมื่อสัปดาห์ก่อน เรียกร้องให้ยุติมาตรการดังกล่าว

เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สภาล่างของสหรัฐได้ลงคะแนนผ่านร่างกฎหมายที่ห้ามสายการบินของสหรัฐเข้าร่วมระบบค้าขายแลกเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจกของสหภาพยุโรป (กฎหมายนี้ชื่อ European Union Emissions Trading Scheme Prohibition Act of 2011) นอกจากสหรัฐแล้ว จีนและอินเดียก็ได้แสดงความไม่พอใจมาตรการนี้ด้วยเช่นกัน

ผู้สนใจ (และขยัน) สามารถอ่านคำตัดสินได้ที่นี่

ที่มา – AP, AFP