ฮ่องกงแซงสหรัฐ เป็นตลาดการเงินดีสุด ในรายงานของ WEF

By: chayaninw on Wed, 2011-12-14 17:30

เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง คว้าตำแหน่งอันดับหนึ่ง ใน Financial Development Report ของ World Economic Forum ประจำปี 2011 แซงหน้าสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร

รายงานนี้ประเมินระบบการเงินของประเทศต่างๆ 60 ประเทศทั่วโลก โดยนับตั้งแต่มีการจัดอันดับในปี 2008 มา อันดับหนึ่งของตารางตกเป็นของสหรัฐอเมริกาหรือสหราชอาณาจักร

WEF ประเมินปัจจัยที่มีผลต่อตลาดการเงิน เช่น กฎระเบียบควบคุม สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เสถียรภาพทางการเงิน การมีตลาดทางการเงินต่างๆ และบริการทางการเงินต่างๆ

นอกจากฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรแล้ว ประเทศที่ติดสิบอันดับแรกปีนี้ได้แก่ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย แคนาดา เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ และนอร์เวย์

ส่วนประเทศไทยปีนี้อยู่ในอันดับ 35 ลดลงจากเดิมหนึ่งอันดับ โดยมีจุดอ่อนด้านเสถียรภาพของระบบธนาคาร (อันดับ 54) และบริการด้าน securitization ในหมวด non-banking financial services (50) แต่ในหมวดนี้ก็ชดเชยด้วยบริการด้าน IPO (19) และประกันภัย (27)

ผู้สนใจสามารถอ่านต่อได้ในรายงานฉบับเต็ม

ที่มา - BBC News, BusinessWeek, The Financial Development Report 2011