McDonald's โดนฟ้อง ข้อหาเมนู "ชีสทอด" ไม่มีชีสอยู่ข้างใน

By: mk on Wed, 2016-02-03 16:34

McDonald's ในสหรัฐอเมริกาเพิ่งออกเมนูใหม่ Mozzarella Sticks แท่งชีสม็อซซาเรลลาชุปแป้งทอด ซึ่งบริษัททดลองขายมาสักพักแล้วพบว่าประสบความสำเร็จด้วยดี จึงเริ่มขยายสาขาที่วางขายให้มากขึ้นในช่วงต้นปีนี้

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าหลายคนที่ลองไปชิมแล้วพบว่ามันเป็น "แท่งชีสทอดที่ไม่มีชีส" (ดูภาพประกอบ)

กรณีไม่ได้เกิดกับลูกค้าแค่คนเดียว ผลที่ตามมาคือลูกค้า 40 ราย รวมตัวกันฟ้อง McDonald's ในข้อหาโฆษณาเกินจริง และใช้วัสดุอื่น (ในที่นี้คือแป้ง) ปนกับชีสแล้ว

McDonald's ไม่ได้อธิบายเหตุผลว่าทำไมชีสหายไป แต่ก็ยืนยันว่าวัตถุดิบเป็นชีส 100% ไม่ได้ปนอย่างอื่น

ที่มา - Eater (1), Eater (2)

3 Comments

-Rookies-'s picture

ดูจากภาพแล้วมันก้มีชีสนะ เพียงแต่มันละลายติดขอบไปหมด (สีขาว ๆ) และมันดูน้อยกว่าขนาดรูที่กลวงโบ๋เอามาก ๆ ฟ้องว่าไม่มีคงจะเกินความจริงไป ฟ้องว่ามีน้อยน่าจะถูกต้องกว่า

Kittichok's picture

เห็นเป็นแบบนั้นเช่นกัน ชีสละลายติดขอบ

Architec's picture

ผมคิดว่าน่าจะเกิดจากการทิ้งชีสไว้ที่อุณภูมิห้องนานเกินไป หรือทอดนานเกินไปด้วย มันเลยละลายหมด
ที่เค้าทำโชว์ส่วนมากก็บอกว่าเอาไปแช่แข็งก่อนทอดถึงจะสตรอง