สหภาพยุโรปเตรียมเงิน 1 ล้านล้านยูโรอุ้มพันธบัตรรัฐบาล

By: lew on Sat, 2011-07-23 12:41
Tags: 

งานประชุมของสหภาพยุโรปได้ผลการประชุมว่าจะมีการเตรียมเงินสำหรับอุ้มประเทศที่มีปัญหาหนี้สินเป็นเงินถึง 1 ล้านล้านยูโร ซึ่งน่าจะทำให้หลายๆ ประเทศที่มีปัญหาสามารถรอดพ้นวิกฤติในรอบนี้ไปได้

ชาติที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนที่สุดคงเป็นกรีซที่พันธบัตรใกล้ครบกำหนดเต็มทีและไม่มีแนวโน้มว่าจะสามารถชำระหนี้ได้ โดยกรีซได้รับความช่วยเหลือทันที 159 ล้านยูโร และยังมีอีก 440 ล้านยูโรสำหรับประเทศอื่นๆ ที่มีปัญหาในแบบเดียวกัน

ผลของการประกาศความช่วยเหลือนี้ทำให้ค่าเงินยูโรเริ่มแข็งขึ้นส่วนผลตอบแทนของพันธบัตรกรีซก็ตกลงไปมากกว่า 5.4% มากที่สุดในรอบปีแสดงถึงความเชื่อถือของเจ้าหนี้ที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว

ที่มา - Bloomberg