สรุปรายละเอียดช้อปปิ้ง 15,000 บาท เพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส่งท้ายปี

By: arjin on Fri, 2015-12-25 10:40

จากที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้หลายวัน ตอนนี้ประกาศอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วจากกระทรวงการคลัง สำหรับนโยบายการลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม จากการซื้อสินค้าและบริการ 15,000 บาท

รายละเอียดระบุว่าผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถนำเงินที่ได้ใช้จ่ายเป็นค่าสินค้าและบริการให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้รับใบกำกับภาษี ในช่วงระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 มายกเว้นการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี

ทั้งนี้ส่วนลด 15,000 คือการเอาไปลดหย่อนเพิ่มเป็นค่าใช้จ่าย ไม่ใช่การลดภาษีโดยตรง จะลดได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับฐานภาษีสูงสุดที่ชำระอยู่ (เช่นถ้าตอนนี้เสียภาษีฐาน 10% ซื้อ 15,000 บาท ก็จะนำไปขอลดหย่อนภาษีลงได้ 1,500 บาท)

ทั้งนี้รายละเอียดสินค้าและบริการ ที่สามารถนำมาลดหย่อนได้หรือไม่ลดหย่อนไม่ได้ ซึ่งน่าจะมีข้อสงสัย ก็มีการทำสรุปออกมาดังนี้

 • สุรา เบียร์ ไวน์ ไม่ได้
 • ยาสูบ ไม่ได้
 • น้ำมันและก๊าซเติมยานพาหนะ ไม่ได้
 • รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ ไม่ได้
 • ค่าน้ำ ค่าไฟ ไม่ได้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายเดือนก่อน
 • ศัลยกรรมหน้า ศัลยกรรมหน้าอก ค่ารักษาพยาบาล ไม่ได้ เพราะมีการยกเว้น VAT อยู่แล้ว
 • ทองคำแท่ง ไม่ได้ เพราะมีการยกเว้น VAT อยู่แล้ว
 • ทองรูปพรรณ ได้ เฉพาะส่วนค่ากำเหน็จ
 • เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อปลา ไม่ได้ เพราะมีการยกเว้น VAT อยู่แล้ว
 • หนังสือ นิตยสาร ตำราเรียน ไม่ได้ เพราะมีการยกเว้น VAT อยู่แล้ว
 • สินค้าใน Duty Free ไม่ได้ เว้นแต่สินค้านั้นระบุว่ามีการเสีย VAT
 • ร้านอาหาร ได้ แต่ร้านนั้นต้องจดทะเบียน VAT และสุรา เบียร์ ไวน์ ต้องไม่นำมาคิด
 • ประกันชีวิต ประกันภัย ไม่ได้ (แต่ส่วนประกันชีวิตที่ลดหย่อนภาษีได้อยู่แล้วก็ต่างหาก ไม่เกี่ยวกับรายการนี้)
 • ซ่อมรถยนต์ ได้ หากการซ่อมเกิดขึ้นระหว่าง 25-31 ธ.ค. และแล้วเสร็จก่อน 31 ธ.ค.
 • อะไหล่รถยนต์ ได้
 • ซื้อบัตรเพื่อแลกรับบริการ (เช่นบัตรของร้านกาแฟ) ได้ แต่ต้องซื้อและใช้บัตรในช่วง 25-31 ธ.ค.
 • บัตรของขวัญห้างสรรพสินค้า ไม่ได้
 • ทัวร์ต่างประเทศ ไม่ได้
 • ทัวร์ในประเทศ ได้ แต่ต้องซื้อและใช้ในช่วง 25-31 ธ.ค.
 • นวดหน้า สปา ได้
 • ตั๋วเครื่องบิน ไม่ได้ เว้นแต่ผู้ประกอบการจดทะเบียน VAT

ImgurImgur

ตัวอย่างใบกำกับภาษีฉบับเต็ม และข้อมูลที่ต้องมีระบุ เพื่อใช้ประกอบการขอลดหย่อน

Imgur

ตัวอย่างขั้นตอนการขอเอกสารใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ประกอบการ (ภาพ Facebook ของห้างเดอะมอลล์)

Imgur

2 Comments

osmiumwo1f's picture

อยากใช้สิทธิ์ แต่เกณฑ์รายได้อยู่ในกลุ่มไม่ต้องจ่ายนี่สิ

panurat2000's picture

ซื้อ 15,000 บาท ก็จะลดภาษีลดได้ 1,500 บาท

ลดภาษีลดได้ ?

ที่สามารถนำมาลดหย่อนได้หรือไม่ลดหย่อนไม่ได้

หรือไม่ลดหย่อนไม่ได้ ?