วุฒิสมาชิกสหรัฐเสนอกฎหมายใหม่ ให้ Amazon เก็บภาษีการขายทุกรัฐ

By: chayaninw on Thu, 2011-11-10 13:59

สมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐ 10 คน ได้เสนอกฎหมาย Marketplace Fairness Act ที่จะบังคับให้ผู้ค้าปลีกออนไลน์ต้องจัดเก็บภาษีการขาย (sales tax) ของแต่ละรัฐในลักษณะเดียวกับคู่แข่งในรูปแบบออฟไลน์

แต่เดิมนั้น รูปแบบการจัดเก็บภาษีการขายบังคับให้ผู้ค้าต้องเก็บภาษีการขายสำหรับรัฐที่ธุรกิจมีตัวตนอยู่ แต่ไม่มีหน้าที่เก็บภาษีเมื่อส่งสินค้าข้ามไปยังรัฐอื่น ทำให้เว็บไซต์ค้าปลีกอย่าง Amazon สามารถขายสินค้าไปยังรัฐต่างๆ ที่ไม่มีสำนักงานอยู่ได้โดยไม่ต้องเก็บภาษีการขายเลย ทำให้ได้เปรียบอย่างมากเมื่อเทียบกับร้านค้าปลีกทั่วไปที่ผู้ซื้อจะต้องจ่ายภาษีตามกฎหมายของรัฐนั้น

ในทางกฎหมายแล้ว ส่วนใหญ่ผู้ซื้อจะยังคงมีหน้าที่ต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐอยู่ แต่เนื่องจากในกรณีนี้ไม่มีการจัดเก็บผ่านผู้ขาย จึงมักไม่มีการจัดเก็บภาษีนี้ หากกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้รัฐต่างๆ สามารถบังคับให้ผู้ค้าออนไลน์จัดเก็บภาษีการขายเหล่านี้ได้ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ค้าออนไลน์และออฟไลน์

กลุ่มผู้ค้าแบบดั้งเดิมก็ออกมาสนับสนุนร่างกฎหมายนี้ ในขณะที่กลุ่มธุรกิจออนไลน์ก็ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วย ที่อาจจะน่าประหลาดใจเล็กน้อยคือ Amazon เองได้ประกาศสนับสนุนร่างกฎหมายนี้ โดยบริษัทนั้นสนับสนุนการออกกฎหมายในระดับประเทศ ในขณะที่ต่อต้านกฎหมายความพยายามในระดับรัฐก่อนหน้านี้

ที่มา – Ars Technica, CNBC