มูลนิธิ Anne Frank ยืดอายุลิขสิทธิ์หนังสือ ด้วยการระบุ "ผู้ประพันธ์ร่วม"

By: chayaninw on Wed, 2015-11-18 18:43

หนังสือพิมพ์ New York Times รายงานว่า มูลนิธิ Anne Frank Fonds (AFF) ผู้ถือลิขสิทธิ์หนังสือ "บันทึกลับแอนน์ แฟรงค์" แจ้งเตือนว่า Otto Frank พ่อของ Anne Frank มีสถานะเป็นผู้ประพันธ์ร่วมของหนังสือนี้ ซึ่งจะทำให้ลิขสิทธิ์หนังสือไม่หมดอายุตอนสิ้นปีที่จะถึงนี้

กฎหมายลิขสิทธิ์ในยุโรปส่วนใหญ่ จะกำหนดอายุของลิขสิทธิ์ว่าสิ้นสุดลง 70 ปีหลังจากผู้ประพันธ์เสียชีวิต ซึ่ง Anne Frank เสียชีวิตในค่ายกักกัน Bergen-Belsen ในปี 1945 แต่ Otto Frank เสียชีวิตในปี 1980 การระบุว่า Otto เป็นผู้ประพันธ์ร่วม ทำให้ลิขสิทธิ์หนังสือมีอายุถึงปี 2050 แทนที่จะหมดอายุในสิ้นปีนี้ ซึ่งครบรอบ 70 ปีที่ Anne Frank เสียชีวิต

ถ้าลิขสิทธิ์หมดอายุแล้ว เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็จะถือว่าเป็นสาธารณสมบัติ (public domain) สามารถเผยแพร่ได้โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาต แทนที่จะต้องขออนุญาตและจ่ายค่าไลเซนส์ให้กับมูลนิธิ

Yves Kugelmann หนึ่งในกรรมการของมูลนิธิ กล่าวว่า เมื่อหกปีก่อน มูลนิธิเคยได้สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายลิขสิทธิ์ในหลายประเทศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หนังสือ ซึ่งได้รับคำตอบว่า การรวบรวม ตัดทอน และปรับแก้ในลักษณะงานบรรณาธิการของ Otto Frank ถือเป็นผลงานอันมีลิขสิทธิ์ชิ้นใหม่

มูลนิธิ AFF ยืนยันว่า เป้าหมายของมูลนิธิคือการปกป้อง Anne Frank "ให้ Anne Frank ยังคงเป็น Anne" และไม่ใช่เรื่องเงิน แต่แนวทางของมูลนิธิได้รับการต่อต้านจากบางส่วน ทั้งในแง่ความเป็นผู้ประพันธ์ ที่ก่อนหน้านี้ยืนยันว่า Anne Frank เป็นผู้เขียนบันทึกนี้เพียงคนเดียว และในแง่การขัดเจตนารมณ์ของกฎหมายลิขสิทธิ์ด้วย ผู้ไม่เห็นด้วยบางส่วนประกาศว่า จะเผยแพร่เนื้อหาของหนังสือผ่านทางเว็บไซต์แม้ว่าจะไม่ได้รับอนุญาตจากมูลนิธิ

หากว่าหนังสือของ Anne Frank ยังคงไม่หมดอายุลิขสิทธิ์ในปีนี้ อาจจะกระทบกับแผนงานของพิพิธภัณฑ์บ้าน Anne Frank (Anne Frank Huis) ซึ่งเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่เป็นเอกเทศจากมูลนิธิ AFF และเคยมีข้อขัดแย้งทางกฎหมายกับ AFF มาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับความเป็นเจ้าของเอกสารและเครื่องหมายการค้า พิพิธภัณฑ์บ้าน Anne Frank ใช้เวลาห้าปี เตรียมตัวเผยแพร่เนื้อหาจากบันทึกแบบละเอียดบนเว็บไซต์ ที่มีการศึกษาวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์และตัวบทรวมอยู่ด้วย ซึ่ง Maatje Mostart ระบุว่า ทางพิพิธภัณฑ์ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเผยแพร่เมื่อใดหรือแบบใด แต่ก็ระบุด้วยว่า Otto Frank หรือใครก็ตาม ไม่ใช่ผู้ประพันธ์ร่วมของบันทึกเล่มนี้

Otto Frank ผู้รวบรวมและจัดให้มีการตีพิมพ์บันทึกของ Anne Frank ได้จัดตั้งมูลนิธิ Anne Frank Fonds ในสวิตเซอร์แลนด์ในปี 1963 เพื่อเก็บรายได้จากค่าลิขสิทธิ์หนังสือ และบริจาคให้กับงานการกุศลต่างๆ เช่น Unicef และมูลนิธิอื่นๆ

ที่มา - The New York Times

2 Comments

lew's picture

แสดงว่าตัวบันทึกเปล่าๆ ที่ยังไม่มีการ edit เป็นเล่มหนังสือ ก็น่าจะหมดลิขสิทธิ์ไปแล้ว ถ้าใครเห็นหน้าบันทึกจริงและถอดข้อความออกมาโดยตรงก็น่าจะเอาไปใช้ได้?

chayaninw's picture

เว็บไซต์ AFF อ้างว่า ลิขสิทธิ์ต้นฉบับบันทึกก็ยังไม่หมดอายุ (link)

สุดท้ายจะยืนยันได้ว่าการตีความของ AFF ถูกมั้ย อาจจะต้องมีคดีขึ้นไปให้ศาลตัดสินดู