JD.com ฟ้อง Alibaba กดดันร้านค้าให้ออกโปรวันคนโสดบนเว็บตัวเองเท่านั้น

By: lew on Thu, 2015-11-05 13:27

JD.com คู่แข่งรายสำคัญของ Alibaba ยื่นคำร้องต่อหน่วยงานควบคุมอุตสาหกรรมและการค้า (State Administration for Industry & Commerce - SAIC) ระบุว่า Alibaba กดดันร้านค้าไม่ให้เข้าร่วมโปรโมชั่นวันคนโสดของ JD.com แต่ต้องจัดโปรโมชั่นบน Alibaba เท่านั้น

ทาง JD.com ระบุว่าร้านค้าจำนวนมากรายงานมายังเว็บว่าถูกกดดันจาก Alibaba ไม่ให้เข้าร่วมการจัดรายการโมรโมชั่น ขณะที่ทาง Alibaba ปฏิเสธข้อกล่าวหาและระบุว่าการแข่งขันเป็นประโยชน์กับ Alibaba เอง

วันคนโสด หรือ 11 เดือน 11 (1111) เป็นเทศกาลที่ธุรกิจออนไลน์ของจีนสร้างขึ้นมาเพื่อหาเหตุผลลดราคาและจัดโปรโมชั่น แม้จะเป็นเทศกาลสร้างขึ้นใหม่แต่ก็ประสบความสำเร็จอย่างสูง ปีที่แล้วยอดขายบน Alibaba เว็บเดียววันเดียวสูงถึง 57.1 ล้านหยวน จากปริมาณการซื้อขายธุรกิจออนไลน์ทั้งปี 2.8 ล้านล้านหยวน

ที่มา - Taipei Times

ภาพโดย - Tookapic