4 เรื่องงานบัญชีที่ Startup ต้องรู้ (SME)

By: mk on Tue, 2015-09-29 17:49

บทความนี้เป็น advertorial

อยากเริ่มต้นธุรกิจ... อยากทำธุรกิจ... แต่พอทำแล้วก็ประสบกับปัญหาทั้งเรื่องเงินๆ ทองๆ การดูแลสภาพคล่อง งบดุล... และอื่นๆ อีกมากมาย... บางครั้งเจ้าของกิจการอาจเก่งเรื่องของกิจการตัวเอง แต่ไม่เก่งเรื่อง “บัญชี” ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ และต้องเรียนรู้มันซะ! งานบัญชีที่ Startup ต้องรู้... มีอะไรบ้างติดตามกันเลยครับ

งานบัญชีงานแรก... ต้องทำความรู้จักงบดุล

“งบดุล” คืออะไร? สำหรับ Startup ที่ไม่เคยจบบัญชีอาจรู้สึกเวียนศีรษะเอาง่ายๆ แต่ความเป็นจริงแล้วหลักการของงบดุลนั้นไม่ยากครับ งบดุล ก็คือ งบแสดงสถานะทางการเงินของบริษัท ส่วนประกอบของงบดุล ประกอบด้วย สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น เมื่อเรานำสินทรัพย์มาหักออกด้วยหนี้สินทั้งหมด ก็คือ ส่วนของผู้ถือหุ้น หรือส่วนทุนนั่นเอง... งบดุลที่ดีควรมีส่วนทุนเป็นบวก คือมีสินทรัพย์สูงกว่าหนี้สิน และควรมีทุนสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่ใช่กินทุนไปเรื่อยๆ กิจการที่ดีมีงบดุลที่แข็งแรง ก็เหมือนคนที่มีสุขภาพดีจะทำอะไรก็กระฉับกระเฉง ศึกษางบดุลเอาไว้ครับ Startup รับรองว่ามีประโยชน์อย่างที่คุณเองก็คาดไม่ถึงแน่นอน

งานบัญชีที่สอง... รู้จักงบกำไร-ขาดทุน

ทำธุรกิจแล้วก็ต้อง “กำไร” หากทำแล้วไม่กำไรก็เหมือนเป็นองค์กรการกุศลซิครับ! Startup ทุกท่านควรรู้จักกับงบกำไร-ขาดทุน ความเข้าใจที่ง่ายที่สุดก็คือ ขายของแล้ว หักลบต้นทุน ก็คือกำไร... ดังนั้นส่วนประกอบของงบกำไร-ขาดทุน ได้แก่ รายได้ ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย (บริหาร) ต้นทุนดอกเบี้ยจ่าย ต้นทุนภาษี ค่าเสื่อมราคา... หลักการก็ง่ายแสนง่าย คือ นำเอารายได้มาหักลบออกจากต้นทุนทั้งหมด หากเป็นบวก = มีกำไรนั่นเอง ไม่ยากใช่มั้ยล่ะครับ (อย่าลืมไปศึกษาเชิงลึกเพิ่มเติมด้วยนะครับ Startup ทุกท่าน)

งานบัญชีที่สาม... รู้จักงบกระแสเงินสด

นักบัญชีบางท่านเคยกล่าวไว้ว่า... “กระแสเงินสดคือเลือดที่ไหลเวียนในร่างกาย (กิจการ) ให้หล่อเลี้ยงและดำรงอยู่” คำกล่าวนี้หมายความว่ากิจการใดทำแล้วไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด หรือกระแสเงินสดติดลบจะถือว่าเป็นอันตรายครับ กระแสเงินสดมี 3 แบบ ได้แก่ กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน-คือกระแสเงินสดที่นำรายได้หักลบกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน-คือกระแสเงินสดที่ได้จากเงินที่ไม่ใช่การขายสินค้า หรืออาจจากเงินกู้ และกระแสเงินสดจากการลงทุน-คือกระแสเงินสดที่นำเงินที่ได้มาไปลงทุนต่อยอด... ภาษาง่ายๆ สำหรับ Startup ก็คือ กระแสเงินสดนั้นก็เหมือนเงินที่ไหลเวียนเข้า-ออกสู่ธุรกิจของเรานั่นเองครับ

งานบัญชีที่สี่... รู้จักการจัดการเรื่องภาษี

ต้นทุนแฝงที่แสนสำคัญของการทำธุรกิจก็คือ “ต้นทุนภาษี” หากนักธุรกิจ Startup รู้จักการจัดการเรื่องภาษีจะช่วยลดต้นทุนในเรื่องเหล่านี้ได้มากมายทีเดียว... การลงบัญชีที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพจะช่วยลดต้นทุนแฝงในส่วนนี้ได้ครับ... สำหรับเรื่องรายละเอียด... ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด่วนเลยครับ!

งานบัญชีทั้งสี่อย่างถือว่า “สำคัญมากๆ” หากเราคิดจะเป็นเจ้าของธุรกิจ Startup อย่างมืออาชีพ การรู้เรื่องธุรกิจของเราอย่างเดียวนั้นต้องบอกเลยครับว่า... “ไม่พอ” เราควรรู้เรื่องบัญชีเอาไว้ด้วย ลองศึกษาดูถือเอาบทความนี้เป็นจุดเริ่มต้น รับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังครับ!

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.krungsri.com/bank/th/KrungsriGuru/SME.html

1 Comment