Law

รัฐเคนทักกีผลักดันกฎหมายให้เทียบวิชาภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาภาษา

By: lew on Mon, 2014-01-27 00:08

กฎหมายการศึกษาของรัฐเคนทักกีกำหนดให้นักเรียนต้องเรียน 22 หน่วยเพื่อจบชั้นมัธยมปลาย โดยระบุให้ 15 หน่วยต้องอยู่ในหมวดวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, และสังคม โดยที่ต้องมีวิชาภาษาต่างประเทศสองหน่วยเพื่อที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้

แต่กฎหมายใหม่จะเปิดให้นักเรียนที่เรียนวิชาเขียนโปรแกรม สามารถนำมาเทียบเป็นวิชาภาษาต่างประเทศได้

วิชาด้านคอมพิวเตอร์กลายเป็นวิชาที่ทำรายได้สูงแม้แต่ในสหรัฐฯ เอง การผ่านกฎหมายนี้จึงเป็นการสนับสนุนให้เด็กเข้าเรียนวิชาด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง

กฎหมายนี้เพิ่งผ่านชั้นกรรมมาธิการโดยมีได้เสียงสนับสนุน 10 ต่อ 1 เสียงคัดค้าน ต่อจากนี้เป็นชั้นของสภารัฐ ที่จะผ่านกฎหมายนี้ต่อไป

ที่มา - Courier Journal

นิวซีแลนด์ประกาศกฎหมายสิทธิบัตรใหม่, ยกเลิกสิทธิบัตรซอฟต์แวร์ทั้งหมด

By: lew on Sun, 2013-06-16 23:53

พ.ร.บ. สิทธิบัตร (Patent Bill) ของนิวซีแลนด์เพิ่งผ่านสภาไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา มีเป็นการแก้ไขในหลายส่วน แต่ส่วนสำคัญคือการยกเลิกสิทธิบัตรซอฟต์แวร์ทั้งหมด โดยระบุว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ใช่การประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรอีกต่อไป

ตัวกฎหมายยังให้สิทธิบัตรกับการประดิษฐ์กระบวนการที่อิมพลีเมนต์ด้วยซอฟต์แวร์ ตัวอย่างการประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เช่น การการปรับปรุงซอฟต์แวร์เครื่องซักผ้า แม้จะสร้างกระบวนการซักผ้าขึ้นใหม่แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงใดๆ กับตัวเครื่องซักผ้า แต่กระบวนการซักผ้าแบบใหม่อาจจะให้ความสะอาดที่ดีกว่า หรือประหยัดพลังงานกว่า ก็สามารถขอจดสิทธิบัตรได้ ขณะที่การทำแบบสอบถามรูปแบบใหม่ที่ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป แม้จะมีรูปแบบการถามตอบแบบใหม่อินเทอร์เฟซคอมพิวเตอร์เดิมก็ไม่สามารถจดสิทธิบัตรได้

ภาคเอกชนอย่าง Institute of IT Professionals ออกมาแสดงความยินดีกับการผ่านกฎหมายครั้งนี้ เพราะสิทธิบัตรซอฟต์แวร์เป็นอุปสรรคสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรม

ปัญหาสำคัญของสิทธิบัตรซอฟต์แวร์คือมันถูกครอบไว้ด้วยสนธิสัญญาระหว่างประเทศอีกชั้นหนึ่ง การยกเว้นการประดิษฐ์บางชนิดอาจจะเป็นการละเมิดต่อสนธิสัญญาเหล่านั้นได้ แนวทางของนิวซีแลนด์คือการเปลี่ยนนิยามของการประดิษฐ์ จากเดิมที่ไม่เคยรวมเอาซอฟต์แวร์ไว้อยู่แล้วก็ระบุชัดเจนว่านิยามของการประดิษฐ์ตามกฎหมายนั้นไม่รวมถึงซอฟต์แวร์

แนวทางของนิวซีแลนด์นับเป็นการผลักสิทธิบัตรซอฟต์แวร์ให้จดยากขึ้นไปอีกชั้น ในช่วงหลายปีข้างหน้าเราคงเห็นการผลักดันในอีกหลายประเทศว่าจะเลือกไปทางใด

ที่มา - Forbes

วุฒิสภาสหรัฐฯ ผ่านกฎหมายภาษีการค้าออนไลน์

By: lew on Wed, 2013-04-24 18:52

การค้าออนไลน์ของสหรัฐฯ มีความได้เปรียบการค้าปลีกตามร้านมาเป็นเวลานานจากช่องทางการค้าข้ามรัฐที่ไม่ต้องเสียภาษี ดังนั้นหากลูกค้าอยู่คนละรัฐกับตัวร้านที่เปิดเว็บก็ไม่ต้องเสียภาษีเลย

กฎหมาย Marketplace Fairness Act จะเปิดให้รัฐต่างๆ สามารถร่วมมือกันออกข้อตกลงการเก็บภาษีข้ามรัฐ ทำให้ธุรกิจที่อยู่ในรัฐต้นทางและขายสินค้าไปยังรัฐปลายทาง สามารถส่งเงินภาษีที่เก็บจากผู้ซื้อไปยังรัฐปลายทางได้อย่างเป็นระบบ ในกรณีที่บางรัฐไม่ต้องการใช้ข้อตกลงเดียวกับรัฐอื่นๆ ก็สามารถออกข้อกำหนดการค้าออนไลน์ข้ามรัฐของตัวเองได้ แต่ต้องอยู่ในกรอบที่กฎหมายนี้ให้ไว้

กฎหมายนี้ผ่านวุฒิสภาด้วยคะแนน 74 ต่อ 20 ก่อนจะตราเป็นกฎหมายจะต้องผ่านสภาผู้แทนและให้ประธานาธิบดีลงนามอีกครั้ง

ที่มา - ArsTechnica

ฟิลิปปินส์ผ่านกฎหมายคุมกำเนิด

By: lew on Tue, 2012-12-18 08:57

กฎหมายคุมกำเนิดกลายเป็นกฎหมายที่มีประเด็นทางการเมืองมากที่สุดฉบับหนึ่งของฟิลิปปินส์ แต่การต่อสู้มานานก็ทำให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านมาได้ในที่สุด

กฎหมายฉบับนี้จะทำให้รัฐบาลมีหน้าที่อำนวยให้มีการคุมกำเนิด และให้การศึกษาด้านเพศแก่นักเรียนในโรงเรียน

ฝ่ายคาธอลิคที่มีประชากรนับถือศาสนาถึง 80% ของประเทศแสดงตัวต่อต้านกฎหมายฉบับนี้มาตลอด แม้จะมีบาทหลวงบางคนแสดงความเห็นที่แตกต่างออกไปบ้าง แม้แต่ Lea Salonga นักร้องชื่อดังของฟิลิปปินส์ก็เคยออกมาแสดงความสนับสนุนกฎหมายฉบับนี้แม้เธอจะเป็นคาธอลิค

ที่มา - CNN

สหภาพยุโรปผ่านแผนการนำ "ทรัพย์สินทางปัญญากำพร้า" ให้คนที่ต้องการใช้งาน

By: lew on Thu, 2012-10-11 03:00

สภาสหภาพยุโรป (The European Paliament) ผ่านแนวทางทั่วไปหมายเลข PE-CONS 36/12 ว่าด้วยการใช้งานทรัพย์สินทางปัญญากำพร้า" (Orphan works) เพื่อแก้ปัญหางานสร้างสรรค์ที่ถูกทิ้งด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น เจ้าของผลงานไม่ใส่ใจแล้ว หรือเสียชีวิตไปแล้วโดยทายาทไม่ได้นำงานเหล่านั้นมาหาผลประโยชน์ต่อ ทำให้แม้จะมีผู้ต้องการใช้งานและยินดีจ่ายค่าใช้จ่ายการใช้งานก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้ เช่น เนื้อเพลงบางเพลงที่หาผู้แต่งไม่ได้แต่ยังไม่หมดอายุลิขสิทธิ์ หากต้องการนำมาใช้ในการแสดงใหม่ก็ไม่สามารถทำได้ แต่ละติดต่อผู้แต่งเพื่อขออนุญาตก็หาไม่พบ

แนวทางใหม่นี้จะเปิดโอกาสให้หน่วยงานการศึกษา, ห้องสมุด, พิพิธภัณฑ์, หอสมุด, สถาบันจัดเก็บข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม, ตลอดจนสถานีวิทยุโทรทัศน์สาธารณะ สามารถเข้าใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นการละเมิด

กระบวนการเข้าใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้ คือ ประเทศต่างๆ ต้องออกกฎหมายเพื่อระบุให้มีหน่วยงานกลาง ทำให้หน้าที่ค้นหาเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาชิ้นนั้นเสียก่อน โดยแต่ละประเทศอาจจะใช้หน่วยงานที่ว่านี้ร่วมกันหรือไม่ก็ได้ แต่การตามหาเจ้าของต้องตามหาตามกฎหมายของประเทศที่งานชิ้นนั้นๆ เผยแพร่ครั้งแรก หลังจากหน่วยงานนั้นได้ดำเนินกระบวนการตามหาจนครบถ้วนแล้ว งานชิ้นนั้นจะถูกประกาศเป็น "ทรัพย์สินทางปัญญากำพร้า" เปิดให้หน่วยงานที่ระบุเข้าใช้งานได้ทันที ภายใต้เงื่อนไข เช่น ต้องระบุชื่อเจ้าของผลงาน (ที่ตามหาไม่เจอ) เท่าที่หาข้อมูลได้

หลังจากที่งานถูกใช้ในเชิงสาธารณะไปแล้ว หากเจ้าของกลับมาพบสามารถขอให้ยุติสถานะกำพร้าของงานของเขาได้ และยังขอรับค่าชดเชยการใช้งานได้จากหน่วยงานที่นำไปใช้ ภายใต้ขีดจำกัดของกฎหมายที่แต่ละชาติสมาชิกกำหนด

แนวทางเช่นนี้ทำให้ห้องสมุดต่างๆ ที่ต้องการสแกนหนังสือเก็บเข้าห้องสมุดดิจิตอล หรือหอสมุดที่ต้องการทำสำเนาเพิ่มเติมเพื่อให้บริการสมาชิก แต่ไม่สามารถหาซื้อหนังสือหรือเพลงเหล่านี้ได้อีกแล้ว สามารถทำสำเนาหรือแปลงงานเป็นดิจิตอลเพื่อให้บริการได้ทันทีหลังผ่านกระบวนการ โดยต้องสำรองเงินชดเชยไว้ตามกฎหมายของประเทศของตัวเองเท่านั้น ไม่ต้องเสี่ยงถูกฟ้องเป็นเงินที่อาจจะแพงจนจ่ายไม่ไหว

ที่มา - The Register

แคลิฟอร์เนียกำลังพิจารณากฎหมายให้รับรองพ่อแม่มากกว่าสองคน

By: lew on Tue, 2012-07-17 17:39

หลังการต่อสู้สิทธิการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกัน ตอนนี้รัฐแคลิฟอร์เนียกำลังมีประเด็นถัดจากนั้นคือสิทธิในการเป็นพ่อแม่ เนื่องจากกฎหมายเดิมถือว่าพ่อแม่ต้องเป็นชายหญิงที่แต่งงานหรืออยู่กินด้วยกันเท่านั้น กฎหมาย SB 1476 จะนิยามพ่อแม่ใหม่ทำให้ศาลสามารถพิจารณาความเป็นผู้ปกครองของเด็กได้ตามสัดส่วนการเลี้ยงดูจริง

กฎหมายนี้จะเปิดให้เด็กสามารถมีพ่อหรือแม่ได้มากกว่าหนึ่งคน และรวมผู้ปกครองได้เกินสองคนตามสภาพการเลี้ยงดูจริงโดยไม่จำกัดขั้นสูงสุดว่าเด็กจะมีผู้ปกครองได้กี่คน

กฎหมายนี้ผลักดันโดยสว. Mark Leno ที่ผลักดันให้กฎหมายรับรองการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันด้วยเช่นกัน

ก่อนหน้านี้เคยมีคดีคู่แต่งงานเลสเบี้ยนที่เป็นผู้ปกครองของเด็กหญิงคนหนึ่ง ในช่วงเวลาหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งต้องเข้าโรงพยาบาลส่วนอีกคนถูกจำคุก ในช่วงเวลานั้นพ่อจริงๆ ของเด็กหญิงกลับไม่สามารถเข้ามาเป็นผู้ปกครองได้เพราะกฎหมายไม่ได้รับรองไว้

กฎหมายฉบับนี้จะรับรองครอบครัวแบบใหม่ๆ อีกหลายรูปแบบ เช่น แม่อุ้มบุญที่รับตั้งครรภ์แทนหากได้รับความยินยอมก็อาจจะเป็นแม่ร่วมกับแม่เจ้าของไข่ที่ตั้งครรภ์ได้

สหรัฐฯ มีเด็กอายุต่ำกว่า 18 เพียง 60% ที่อยู่กับพ่อแม่ที่แต่งงานกัน ส่วนอีก 40% นั้นสว. Leno อ้างว่ามีจำนวนมากที่ต้องการการรับรองพ่อแม่ในรูปแบบที่ต่างออกไป

ที่มา - TDN

กฎหมาย Obamacare ผ่านศาลฏีกาสหรัฐฯ แล้ว

By: lew on Mon, 2012-07-02 23:47

กฎหมายสุขภาพถ้วนหน้าของสหรัฐฯ (Patient Protection and Affordable Care Act - PPACA) หรือที่เรียกกันเล่นๆ ว่า Obamacare เพราะเป็นนโยบายหาเสียงสำคัญของโอบามา มีปัญหาตลอดการผลักดันออกเป็นกฎหมาย โดยเนื้อหาของมันคือการบังคับให้ประชาชนจำนวนมากซื้อประกันสุขภาพขั้นต่ำ และบังคับให้บริษัทประกันชีวิตต้องรับทำประกันแม้จะเป็นโรคที่เกิดมาก่อนการประกันก็ตาม ตลอดจนห้ามไม่ให้มีการกำหนดอายุสูงสุดของการประกันชีวิต

กฎหมายฉบับนี้ผ่านทั้งสองสภาของสหรัฐฯ ไปแล้วตั้งแต่ปี 2010 แต่ถูกหยุดไว้ด้วยกระบวนการทางศาล โดยรัฐจำนวนมาก อย่างไรก็ดีศาลฏีกาสูงสุด (Supreme Court) ก็โหวตว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญไปด้วยคะแนน 5 ต่อ 4

ผู้พิพากษา John G. Roberts Jr. ระบุว่า การตัดสินใจตรากฎหมายนี้มาจากตัวแทนที่ประชาชนได้เลือกมา และตัวแทนนี้จะถูกไล่ออกไปเองหากประชาชนไม่เห็นด้วย และผู้พิพากษาไม่มีหน้าที่ปกป้องประชาชนจากการเลือกทางเดินทางการเมืองของพวกเขาเอง

ผู้พิพากษาหลายคนไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษานี้ โดยการบังคับให้ประชาชนซื้อประกันชีวิตเป็นการขยายอำนาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอิสระของประชาชน และกฎหมายฉบับนี้จงใจเลี่ยงการบังคับประชาชนด้วยการปรับ เมื่อประชาชนไม่ต้องการซื้อประกันชีวิต โดยอาศัยการหลีกเลี่ยงว่ามันคือภาษี

แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร กฎหมายฉบับนี้ก็คงเริ่มส่งผลเป็นขั้นๆ ตามที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง เราจะได้เห็นผลกระทบของมันว่าจะเหมือนเมืองไทยหรือไม่

ที่มา - Washington Post

แชทระหว่างเดินในรัฐนิวเจอร์ซีย์ผิดกฎหมาย มีโทษปรับที่ 85 เหรียญ

By: Blltz on Tue, 2012-05-15 09:24
Tags: 

เรื่องธรรมดาที่เห็นได้ทั่วไปอย่างการพิมพ์ข้อความบนมือถือระหว่างเดินตามทางเท้ากำลังจะกลายเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ผู้กระทำผิดจะถูกปรับเป็นเงิน 85 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 2,500 บาท)

ประเด็นหลักของพวกแชทระหว่างเดินนอกจากจะสร้างความน่ารำคาญด้วยการบังทางแล้ว ยังไปเกี่ยวโยงกับอุบัติเหตุด้วย โดย Thomas Ripoli หัวหน้ากรมตำรวจประจำเมืองฟอร์ต ลี บอกว่าในปีนี้มีอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับคนที่แชทระหว่างเดินถึงสามครั้ง ทำให้ต้องยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนทราบถึงความอันตรายของการแชทระหว่างเดินเสียที

แน่นอนว่าต้องมีหลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับกฎดังกล่าว และบอกว่าค่าปรับนั้นสูงเกินไป แต่ถึงกระนั้นนับตั้งแต่เริ่มใช้กฎดังกล่าวก็มีผู้ถูกปรับไปแล้วทั้งสิ้น 117 คนเข้าไปแล้ว

ที่มา - ABC NEWS

คู่แต่งงานตามศาสนา Kopimism เข้าพิธีแล้ว

By: lew on Tue, 2012-05-08 20:59

ศาสนา Kopimism ที่ได้รับรองจากสวีเดนว่าเป็นศาสนาแล้ว จัดพิธีแต่งงานให้กับกับคู่บ่าวสาวในศาสนานี้เป็นครั้งแรก

ศาสนานี้เน้นสิทธิในการแชร์ไฟล์และข้อมูลต่างๆ รวมถึงความรัก และเครื่องหมายทางศาสนาคือ CTRL+C และ CTRL+V

คำอวยพรจากศาสนจักรสำหรับการแต่งงานครั้งนี้ คือ "ขอให้ทั้งสองสำเนาและผสม DNA ระหว่างกันและสร้างมนุษย์ใหม่ นั่นคือหัวใจของ Kopimism สัมผัสความรักและแบ่งปันมันระหว่างกัน สำเนาความศักดิ์สิทธิ์ของมัน"

กฎหมายใหม่ของอินเดียมองเงินลงทุนเป็นรายได้ ต้องจ่ายภาษี

By: lew on Mon, 2012-03-19 23:57

ร่างกฏหมายภาษีฉบับใหม่ของอินเดียมีเรื่องที่เสนอเข้ามาอย่างน่าประหลาดคือเงินลงทุนที่เกินกว่ามูลค่าตลาดของบริษัทจะถูกมองเป็นรายได้ และต้องเสียภาษี 30% เช่นเดียวกับรายได้ปรกติ

งานนี้บริษัทลงทุนของอินเดียออกมาโวยกันว่ากฏหมายนี้จะทำลายการประกอบการของอินเดีย โดยนักลงทุนเชื่อว่าผู้ร่างกฏหมายนี้เข้าใจผิดบางอย่างกับการลงทุนในบริษัทเกิดใหม่

นอกจากประเด็นการลงทุนแล้วประเด็นการประเมินมูลค่าบริษัทก็อาจจะสร้างปัญหาได้อีกมาก โดยตัวร่างนั้นเปิดให้ใช้กระบวนการประเมินมาตรฐาน หรือจากการยื่นหลักฐานจากผู้ประกอบการ กระบวนการนี้จะเปิดให้เจ้าหน้าที่สามารถประเมินภาษีจากบริษัทที่ได้รับเงินลงทุนสามารถใช้ดุลยพินิจอย่างมาก เปิดช่องให้มีการคอรัปชั่นได้สูงในที่สุด

ที่มา - First Post Economy

เมียนมาร์ร่างกฏหมายการลงทุนใหม่: ปลอดภาษี 5 ปี, ไม่ต้องร่วมทุนกับคนท้องถิ่น

By: lew on Fri, 2012-03-16 23:57

หลังจากเตรียมเปิดเสรีทางการเงิน (บางส่วน) เมียนมาร์ก็เริ่มพิจารณาร่างกฎหมายลงทุนฉบับใหม่ที่เป็นมิตรกับนักลงทุนมากขึ้น โดยเปิดให้ทุนต่างชาติสามารถลงทุนในบริษัทได้เต็ม 100% หรือร่วมกับทุนท้องถิ่นโดยต้องเป็นทุนต่างชาติอย่างน้อย 35%

บริษัทเหล่านี้จะมีสิทธิเช่าที่ดินได้สูงสุด 30 ปีขึ้นกับประเภทธุรกิจ และสามารถต่อสัญญาไปได้อีกสองรอบ รอบละ 15 ปี การจ้างงานนั้นจะไม่อนุญาตให้จ้างแรงงานไร้ฝีมือต่างชาติ ส่วนแรงงานมีฝีมือนั้นจะต้องเป็นชาวเมียนมาร์อย่างน้อย 25% หลังดำเนินกิจการไป 5 ปี 50% ภายใน 10 ปี และหยุดที่ 75% ภายใน 15 ปี กฏหมายนี้รับรองว่ารัฐบาลจะไม่เข้าไปยึดกิจการแต่หากจะแปลงเป็นของรัฐจะเป็นการเข้าซื้อกิจการที่ราคาตลาด แม้จะยังน่ากลัวว่าราคาตลาดที่รัฐบาลเมียนมาร์จะจ่ายนั้นจะเป็นอย่างไร แต่การรับรองนี้ก็ดีกว่าการไม่มีหลักประกันอะไรเหมือนก่อนหน้านี้

ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากคือกิจการเหล่านี้สามารถผลิตเพื่อขายในเมียนมาร์ได้แล้ว หลังจากการก่อนหน้านี้กิจการของชาวต่างชาติจะต้องเป็นกิจการเพื่อการส่งออกทั้งหมด ขณะที่ชาวเมียนมาร์ต้องพึ่งพาสินค้านำเข้าหลายอย่าง

ร่างกฏหมายนี้น่าจะผ่านสภาภายในเดือนนี้ หลังจากนั้นประธานาธิปดีเมียนมาร์มีเวลาลงนามภายใน 15 วัน จึงจะมีผลบังคับ

ทุนไทยน่าจะเป็นชาติหนึ่งที่เข้าไปลงทุนอย่างสูงในเมียนมาร์หลังการเปิดประเทศครั้งนี้

ที่มา - Chicago Trubune

ร่างกฎใหม่ของอียู ให้สิทธิผู้ใช้ขอลบข้อมูลของตัวเองได้

By: chayaninw on Tue, 2012-01-31 02:56

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission - เปรียบได้เป็นฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรป) ได้เสนอร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับใหม่ โดยมีประเด็นสำคัญคือ ให้สิทธิบุคคลในการร้องขอให้องค์กรต่างๆ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทอินเทอร์เน็ต) ลบข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองออก หรือเรียกกันว่าเป็น "right to be forgotten"

ตามร่างกฎหมายนี้ องค์กรจะต้องทำตามคำร้องขอลบข้อมูล หากว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร (legitimate ground) ที่จะต้องเก็บข้อมูลนั้นไว้

ไมโครซอฟท์ประกาศสนับสนุนกฏหมายรองรับแต่งงานระหว่างเพศเดียวกัน

By: lew on Sat, 2012-01-21 10:28

ไมโครซอฟท์ประกาศเข้าร่วมสนับสนุนร่างกฏหมายของวอชิงตันให้รองรับการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกัน โดยบริษัทที่ประกาศสนับสนุนยังมีอีกหลายบริษัท เช่น ไนกี้, RealNetwork เป็นต้น

เรื่องน่าสนใจคือไมโครซอฟท์ระบุว่ากฏหมายการรองรับการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันนี้จะเป็นผลดีต่อธุรกิจของบริษัท และเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของรัฐเอง เพราะการที่กฏหมายรองรับสถานะภาพแต่งงานให้กับคู่แต่งงานระหว่างเพศเดียวกันจะลดข้อจำกัดการย้ายถิ่นฐานของแรงงาน ให้มาทำงานในรัฐได้ง่ายขึ้น หากพนักงานนั้นๆ มีคู่แต่งงานเพศเดียวกันอยู่

ประเด็นการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันยังเป็นเรื่องที่ได้รับการถกเถียงกันค่อนข้างมากแม้แต่ในสหรัฐฯ เองที่หลายรัฐยังมีแนวทางอนุรักษ์นิยมอยู่ ไมโครซอฟท์เองเมื่อประกาศจุดยืนของบริษัทออกมาก็ต้องกำกับว่าบริษัทยังเคารพความเห็นที่ต่างออกไป แต่ตัวไมโครซอฟท์เองก็เป็นบริษัทที่รองรับสิทธิประโยชน์ของพนักงานที่แต่งงานในเพศเดียวกันมาตั้งแต่ปี 1993 นับเป็นบริษัทแรกในกลุ่มบริษัท Fortune 500

ที่มา - TechNet

เกาหลีใต้จับกุมคนเพราะ Retweet ข้อความจากเกาหลีเหนือ

By: lew on Sat, 2012-01-14 09:29

ต่อจากข่าวการนำคนเข้าคุกเพราะไม่เศร้าพอของเกาหลีเหนือ ทางฝั่งเกาหลีใต้เองก็มีปัญหาแปลกๆ ของตัวเองเหมือนกัน เมื่อ ปาร์ก จองคุน ได้ retweet ข้อความชวนเชื่อจากเกาหลีเหนือแล้วล้อเลียนจนเหมือนการสรรเสริญเกาหลีเหนือ ส่งผลให้เขาถูกบุกค้นบ้านและถูกสอบสวน ปาร์กถูกสอบสวนทั้งหมด 5 ครั้งครั้งละ 5 ชั่วโมง เนื่องจากในบ้านของเขามีหนังสือที่ตีพิมพ์โดยเกาหลีเหนือซึ่งยืมมาจากเพื่อนอีกต่อหนึ่ง เพื่อนของปาร์กจึงถูกสอบสวนด้วย

กฏหมายความมั่นคงของเกาหลีใต้ถูกตราขึ้นตั้งแต่ช่วงปี 1948 และถูกบังคับใช้เรื่อยมาในช่วงสงครามคาบสมุทรเกาหลี จนทุกวันนี้ก็ยังมีการบังคับใช้กันอยู่ เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของเกาหลีใต้ออกมาระบุว่าการ retweet หรือ reply กับทวิตเตอร์ของเกาหลีเหนืออาจจะทำให้ถูกจับและถูกลงโทษได้

ประธานาธิปดีเกาหลีใต้ยังคงยืนยันว่ากฏหมายความมั่นคงเป็นกฏหมายที่จำเป็นสำหรับเกาหลีใต้ เพราะการแบ่งแยกประเทศและเกาหลีใต้ต้องเผชิญกับประเทศที่มีอาวุธจำนวนมาก อย่างไรก็ดีประธานาธิปดีไม่มีปัญหากับการวิจารณ์กฏหมายฉบับนี้แต่อย่างใด โดยระบุว่าตัวเขาเองก็เป็นหนึ่งในผู้ต่อต้านกฏหมายนี้สมัยเรียนอยู่มหาวิทยาลัย

งานนี้สหประชาชาติก็เข้ามาดูเช่นเดียวกัน ผู้ตรวจการพิเศษด้านเสรีภาพการแสดงออกคือ แฟรงค์ ลา รู ได้ิวิจารณ์มาตราหนึ่งของกฏหมายฉบับนี้ว่าส่วนที่คลุมเครือ และควรได้รับการแก้ไข

ที่มา - NPR

Pages

Subscribe to RSS - Law